Tlf. 22 31 11 14
Formålet med de lokale erhvervsnetværk

 

Det langsigtede mål er at bidrage til vækst og udvikling - større omsætning, flere arbejdspladser og flere tilflyttere (borgere såvel som virksomheder).

Midlet er at skabe større synlighed om erhvervsnetværk i de områder, hvor der er etableret netværk.

'Hvorfor slår I ikke bare det hele sammen?', er der nogle stykker, der har spurgt.

Det gør vi ikke, fordi vi tror på, at det er vigtigt at skabe lokal begejstring. Og det mener vi bedst kan gøres meget lokalt - altså det er lettere at mobilisere lokal begejstring i eksempelvis Roslev, hvis det handler (mest) om Roslev og ikke Salling.

Samtidig er det helt afgørende for vækst og udvikling, at vi er i stand til at øge samarbejdet mellem virksomheder på tværs af de lokale erhvervsnetværk.

Derfor er de fleste af vores arrangementer åbne for alle medlemmer - hvormed vi i øvrigt samtidig har øget antallet af aktiviteter markant for medlemmerne i de enkelte netværk.


Bag om projektet

Tilbage i 2014 var det initiativer i Durup, der satte det hele i gang.

I denne proces fik erhvervsnetværket en hjælpende hånd af Skive Kommune.

Men det var først, da Skiveegnens Erhvervs- & Turistcenter (SET) gennemførte sit erhvervsnetværksprojekt i 2015 til 2016, at det begyndte at gå stærkt. I denne projektperiode var Skive Kommune atter klar med økonomisk støtte til etableringen. Det samme var LAG Skive-Viborg. ag LAG Skive-Viborg står Den Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne . Den kan du læse mere om nedenfor.

Konsulent- og kommunikationsvirksomheden TR Consult har fra starten været tovholder på alle netværk og har også været det i hele 2017..

Men fra 1. januar 2018 er de lokale erhvervsnetværk 'tilbage' hos SET. Her bliver opgaven er styrke og videreudvikle erhvervsnetværkene, så vi i endnu højere grad kan bidrage til LOKAL vækst og udvikling.

 

Arbejdet med den lokale vækst og udvikling er helt afhængig af, at der lokalt er opbakning. Drivkraften er derfor fortsat det lokale engagement - SET er 'blot' den nye tovholder og facilitator.

Læs mere om:

SET

LAG Skive-Viborg

Skive Kommunes vækstpulje

Den Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne